Fiske

Det finns alla typer av fiskemiljöer både på vinter som sommar. På vintern är det isfiske som gäller på de otaliga fjällsjöarna. I vattendragen finns bara ädelfisk – öring och röding!