Medlem

Vår anläggning drivs av Blåsjöns Framtid Ekonomiska förening och bygger på våra medlemmar. 

Medlem kan man bli om man är markägare eller boende i Stora Blåsjön och man måste dokumentera medlemskap i Blåsjöns Framtid ekonomiska förening för att få medlemspris.
Instats är 100 kr och årsavgift 200 kr. Dvs om du varit medlem något tidigare år så behöver du bara betala 200 kr. 
Du betalar till Swish 1230428227 eller Bankgiro 273-5587
Markägare eller boende i övriga Frostviken kan bli stödmedlem och därav få ta del av medlemspriset.